24/7 Bön

På fredag 20/9 kl 15.00 till och med Söndag 22/9 samma tid, pågår det bön i vår kår dygnen runt. Det är Frälsningsarméns territoriella bönesatsning vars tur har kommit till oss. Vill du vara med och be för vårt land, för vår ö och för Frälsningsarmén i Visby så hör av dig till kalle.ljungholm@fralsnigsarmen.se och meddela vilken timme du kan ta.