Bibelstudium

18/5, 19.00 Josefinasalen (ingång via mellangatan).

Peter Wood välkomnar till en diskussionsafton där vi får gå djupare in på olika teman kring den kristna tron. Här problematiserar, diskuterar och analyserar han Guds ord utifrån bibeln. Vad står det egentligen?

Varmt välkommen!