Fottvätt…första onsdag varje månad

Välkommen till Gråbo Träffpunkt. Då kan du få gratis fottvätt. Ta en kölapp och fika under tiden du väntar. Det börjar kl 19.00 och slutar kl 21.00.