Fottvätt – Gråbo, första onsdag!

Kom till Gråbo Träffpunkt första onsdag varje månad. Då har du möjligheten att få lite enkel fotvård - vi tvättar, fila och massera/smörja in dina fötter. Gratis. Kom till caféet kl 19.00 och ta ett nummerlapp.....ta en kopp kaffe under tiden du väntar på Träffpunktens kafé. Fram till kl 21.00.