Frälsningsarmén i Almedalen

Program Almedalen 2019

Måndag 1 juli – seminarium 11:30 – 12:15

Vilka är dagens socialt utsatta?

Vilka är mest utsatta i dagens samhälle? Vi presenterar en enkät som genomförts inom Frälsningsarméns sociala verksamheter hösten 2017 och våren 2019. Vilka trender syns inom hemlöshet och missbruk? Hur kan vi motverka utsattheten? Panelsamtal.

Medverkande:

Per-Uno Åslund, bitr divisionschef Sociala divisionen, Frälsningsarmén

Acko Ankarberg (KD), riksdagsledamot

Mikael Hedström, fd brukarem, Frälsningsarmén Kurön

Måndag 1 juli Seminarium 14:00 – 14:45

 

Vägen ut ur missbruk och psykisk ohälsa

Hur undviker vi att människor ramlar mellan stolarna inom missbruksvården? Hur ser sambanden ut mellan psykisk ohälsa, hemlöshet och beroenden? Hur kan vi förbättra missbruksvården genom en helhetssyn på individen och en sammanhållen vårdkedja? Vilka lärdomar kan vi dra från andra länder? Panelsamtal.

Medverkande:

Moderator: Per-Uno Åslund, bitr divisionschef Sociala divisionen, Frälsningsarmén

Per-Johan Fernström, verksamhetsansvarig för missbruksvården i Stockholm på Frälsningsarmén

Jan Jönsson (L), socialborgarråd, Stockholms stad

Camilla Walthersson (M), riksdagsledamot – väntar på bekräftelse (alt Jonas Segersam KD)

**

Tisdag 2 juli seminarium 11:30 – 12:15

 

Vägen ut ur porrberoende

Nätpornografi har aldrig varit så lättillgängligt, anonymt och billigt. Det har heller aldrig varit så grafiskt våldsamt. Trots detta utrycker fler och fler att de inte kan sluta se på pornografi - de beskriver det som ett beroende. Barn är särskilt utsatta för att bli negativt påverkade. Paneldebatt med relevanta aktörer och för diskutera pornografin som ett nytt digitalt beroende. Porrberoende som fenomen och kopplingen till sexköp och människohandel

Medverkande:

Lovisa Landälv, socialkonsulent och ansvarig för Frälsningsarméns Starta om

Torbjörn Freij nationell ledare för Celebrate Recovery 

??

Tisdag 2 juli Seminarium 14:00 – 14:45

Hur bekämpar vi människohandeln i Sverige?

Människohandel och arbetsexploatering förekommer inom flera branscher i Sverige. Hur kan vi bekämpa detta. stad för stad och bransch för bransch? Hur kan samhällets aktörer samverka för att stoppa efterfrågan och garantera de mänskliga rättigheterna? Panelsamtal med fokus på den nya lagen om Människoexploatering – varför så få anmälningar?

Medverkande:

Moderator: Madeleine Sundell, Frälsningsarméns nationella samordnare mot människohandel

Maria Strömkvist, (S) Riksdagsledamot, justitieutskottet

Christian Frödén, gruppchef ensamkommandegruppen, gränspolisen, Stockholm

Silvia Ingolfsdottir Åkermark, advokat, Brottsbyrån, Stockholm

Mikael Thörn, Senior Utredare, Jämställdhetsmyndigheten

Ev  A.Carlsson, Riskdagsledamot, KD – väntar på bekräftelse

**

Onsdag 3 juli seminarium 11:30 – 12:15

Vem bestämmer människovärdet? Vad händer med vår kristna värdegrund och hur påverkar det landet? Är alla människor lika värda? Vem bestämmer människovärde - staten, medierna, sociala medier? Hur fungerar rätten till tro i Sverige? Panelsamtal.

Medverkande:

Peter Jonasson (?), Clive Adams, rabbi, ortodox präst, imam – alternativt någon ”profan” person från Socialstyrelsen el dyl

Onsdag 3 juli seminarium 14:00 – 15:00

"Det snackas inkludering och jämlikhet - men vem ska inkluderas in i vad?

Vem tilldelas makten och vem tar sig rätten att tilldela den? Vem är avsändare och vem är deltagare? Vad krävs för att befintliga samhällsrum ska nyttjas mer jämlikt?

Innan en paneldebatt lanseras filmen "I drömmar kan alla flyga" som är ett samarbete mellan Dansutbildningen Språng och Kylskåpsradion/Frälsningsarmén med medel från Kulturrådet. Film och panel utforskar frågeställningarna ovan utifrån ett barn-, funktionsrätts och kulturpolitiskt perspektiv.

Medverkande:

Gabriel Ekbeck, projektledare Frälsningsarmén Kylskåpsradion

Representanter från myndigheter och andra organisationer (prel Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Myndigheten för delaktighet)