Gemenskapssöndag

På söndag kl 11.00 har vi ”Go and do something- gudstjänst”.
Tema: Fattigdom.
- Mer än 1,2 miljarder människor lever i extrem fattigdom.
- Omkring 75% av världens fattiga befolkning bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för att försörja sig.
- I utvecklingsländerna lägger de fattiga 60-80% av sin inkomst på mat. Amerikaner, för att använda ett exempel, spenderar mindre än 10%. *finca.org/campaign/world-poverty/

Uppstår någonsin frågan ”vad kan jag göra?” när vi går förbi någon i nöd?Vad står det om fattigdom i Bibeln? Hur kan vi be? Och vad kan vi göra åt det?