Gudstjänst

Välkommen till Oscarssalen kl 11.oo. Vem är Kristus i mig? är ämnet som Jesse Ashmen kommer predika över. Millan Lundgren är mötesledare och Johanna Fryk leder lovsång. Anders Fryk tar hand om barnen på Söndagsklubb. Servering. Välkommen! Det finns en plats för dig >3