Gudstjänst

I predikoserien Celebrate Recovery har vi nu kommit fram till

lektion 3: Släppa taget - välja förlåtelse

Peter Woode predikar, Erica Brodin m lovsångsteamet, Millan Lundgren leder Gudstjänsten

Efter Gudstänsten firar vi Jonas med knytisfika.