Gudstjänst 30 juni kl 11.00

Gudstjänst Andens frukt: Självbehärskning. Olof Björkqvist, Lars Björkqvist