Gudstjänst

På söndag firar vi som vanligt gudstjänst kl. 11 och den gång med fokus på bön och lovsång och på helighet som en del av vår identitet i Gud.

Efter gudstjänsten blir det ett enkelt fika. Alla är välkomna med!