Gudstjänst

11.00 Oscarssalen

Lars Björkqvist predikar utifrån temat "Gud talar genom sitt folk - vem är ditt andliga bollplank?"

Söndagsklubben har sommarlov

Varmt välkomna!