Gudstjänst

Välkommen till Oscarssalen kl 11.00. Peter Woode kommer tala om ämnet "Välkomna andra till kyrkan, - Vad hindrar dig?" utifrån bl. a. Rom 1:15.  Johanna Fryk är mötesledaren och Jesse Ashmen kommer leda oss i lovsång. Söndagsklubb för barnen. Fika  Det finns plats för dig! Välkommen.