Gudstjänst

Ta emot i kyrkan- hur skapar vi en miljö dit man vill återvända? Detta ämne kommer Lars Björkqvist ta upp på gudstjänsten. Katrin Eklund kommer vara mötesledaren och Johanna Fryk leder oss i lovsång. Välkommen till Oscarssalen kl 11 - det finns plats för dig!   Vi avslutar förmiddagen med fika och fin gemenskap

OBS! Vi erbjuder alltid tolkning till engelska på våra gudstjänster