Gudstjänst

På söndag kl 11.00 - 28 jan - börjar vi en ny 5-veckor serie med huvudrubrik " Att lever ett andefyllt liv". Johanna Fryk kommer predika över titeln "Anden gör oss trygga" utifrån Efesierbrevet. 1. Marie Gungner är mötesledaren.Lars Björkqvist leder lovsång.
Söndagsklubb för barnen träffas. Vi avslutar med fika och fin gemenskap. Det finns en plats för DIG. Välkommen till Oscarssalen!

 

English interpretation available if needed