Gudstjänst

Välkommen till Oscarssalen kl 11.00 på söndag 18 feb.  Vi fortsätter utforska temat: Att leva ett andefyllt liv. Johanna Fryk kommer predika om att "Anden guidar oss." Lars Björkqvist leder, Anders Fryk ansvarar för musiken.  Barnen träffas på Söndagsklubben. Vi avslutar förmiddagen med fika! Det finns en plats för dig!