Gudstjänst inställd

Söndag 22 mars ställer vi in gudstjänsten för att inte riskera någon smitta av förkylning/influensa/corona till våra besökare.

Predikan kommer att spelas in och läggas upp här så att du på söndag kan lyssna på Kalle Ljungholm som talar om Helig gemenskap.

Bibeltexten att prata om är Hebreerbrevet 12 och frågorna som kan ligga till grund för samtalet är: Vad är gemenskapens roll i förhållande till helgelse? Varför behövs gemenskapen för en kristen? Vad betyder det att ha "blicken fäst på Jesus"?