Gudstjänst inställd

Även denna söndag är gudstjänsten inställd, men du kommer att hitta predikan här nedan att lyssna på. Det är Kalle Ljungholm som avslutar vår tema-serie med "Ett heligt liv".

Den text som vi utgår från i diskussioner och prat är Joh. 15:4-5 och frågorna man kan ha med sig i samtalet är: Vad är ett heligt liv? Hur tror du att vår församling ännu mer kan leva ett heligt liv tillsammans? Hur är du "kvar i Jesus"? Hur ser det ut i din veckorytm?