Gudstjänst kl 11.00

Tema: Vår nya identitet i Kristus

Birgitta Sjöström Aasa, Magnus Aasa