Gudstjänst på Zoom 11.00

Söndagen den 14 mars inbjuds du till gudstjänst på det digitala nätverket Zoom. Det är Kadett Anders Fryk som predikar, Kalle Ljungholm leder och Johanna Fryk ansvarar för gudstjänsten. Temat är: Att välja Jesus. Det blir också söndagsklubb för barnen med Marie Gungner. Välkommen!

Obs! Du behöver beställa länk till gudstjänsten av millan.lundgren@fralsningsarmen.se senast söndag kl 10.00.