Gudstjänst på zoom kl. 11.00

På söndag predikar Kalle Ljungholm över temat "Rätt givande" i vår gudstjänst på söndag. Millan Lundgren leder och Anders Fryk ansvarar för musiken. Du beställer länken av millan.lundgren@fralsningsarmen.se innan söndag. Välkommen!