Gudstjänst till fots 11.00

Vi fortsätter med våra vandrande gudstjänster runt ringmuren. Dels så samlas vi på ett ansvarsfullt sätt, men vi tar också bönen ut, direkt till och in i vårt samhälle. Samling utanför Frälsis strax innan 11.00, så går vi tillsammans. Ett kortare spår i Botaniska för den som vill det och det längre går som sagt runt muren. Efter vandringen samlas de som vill i Almedalen för kyrkfika. Medtag egen filt och matsäck.