Hemgrupp/Small group

Vi har sex stycken hemgrupper igång och vi har plats att välkomna fler i dem. Vi delar livet med varandra, i glädje och sorg, i vardag och fest, med frågor och svar. Till en hemgrupp kan du få komma om du är nyfiken vad kristen tro handlar om eller om du är van kristen och behöver en bönegemenskap. Det ser lite olika ut i de olika grupperna men fokus ligger på att lära oss mer om Jesus och vad Han kan ha för påverkan i våra liv. Vi har hemgrupp på engelska, svenska och tigrinja. Är du intresserad; kontakta johanna.fryk@fralsningsarmen.se

Vi have six small groups up and running and we have room for you! We share life with each other, in joy and sorrow, in the every day life and when its party, with questions and when we think we have the answers. You are welcome to a small group if you are curious about our christian faith or if you are a christian and want a prayer community. Each group are different, but our main goal is to learn more about Jesus and to see what kind of impact He can have in our life. We have smallgroups in swedish, english and tigrinya. If you are interested; please contact johanna.fryk@fralsningsarmen.se