Ingen föds hemlös

Ingen föds hemlös. Bakom varje person i hemlöshet finns en historia. Ett brustet skyddsnät, hjärta eller hem. Frälsningsarméns mål är att reparera det som brustit, och du kan hjälpa oss. Tillsammans hjälper vi människor i hemlöshet i deras väg tillbaka. Läs mer på www.fralsningsarmen.se/hemloshet