Julgudstjänst

Julgudstjänst kl 11.00 på söndag 24 dec, Oscarssalen
På söndag öppnas den sista luckan i Visby Centrums levande julkalender som en inledande del i vår gudstjänst.
Sedan fortsätter Lars Björkqvist att leda gudstjänsten, Kjell Karsten håller appellen. Familjen Helling-Granberg kommer och spela och sjunga för oss.
Julaftonsfirande
Efter gudstjänsten drar vårt stora julfirande igång. Det kommer ca 135 gäster, så det blir fantastiskt trevligt som vanligt.