Pingstdagen Gudstjänst kl 11.00

Tema: Den Helige Ande.

Medv. Lars Björkqvist, Anders Fryk mfl.