Undervisningssöndag

GUDSTJÄNSTEN INSTÄLLD pga sjukdom
Kalle LJungholm fortsätter undervisningen på temat Mission. Enkelt fika efteråt. Välkomna kl. 11.