Krukmakarens hus Visby

kruka, två stolar, ett fönster

Rehabilitering

Svårigheter vi upplever kan färga av sig på hela livet, och allas situation är unik med unika behov. Det synsättet tror vi är grunden för en god och bestående rehabilitering, tillsammans med genuin tillåtelse att få vara olik; att få vara sig själv. I våra rehabiliterande insatser eftersträvar vi utveckling och tillvaratagande av vars och ens osedda, outnyttjade resurser samt att erbjuda sann delaktighet.

Vi tar sedan flera år emot personer för rehabiliterande arbetsträning och sysselsättning (Hela Livet), i samverkan med Arbetsförmedling och Socialförvaltningen på Gotland. För den som behöver ett mer djupgående stöd startade vi i början av 2016 ett program med särskild betoning på helhetsperspektiv och individfokuserad rehabilitering (Hela Du). Hela Du drivs i samverkan med Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i Region Gotland.

Läs mer under respektive flik!

Krukmakarens Hus folder.

English version here!

Historien om hur allt började...

"Vårt liv kan liknas vid en vacker kruka.
Någon har tänkt oss.
Någon skapade oss fantastiskt vackra och unika.
Men vi är gjorda av ömtåligt material.
Ibland blir det en spricka i den fina fasaden.
Ibland är det till och med som att vi går sönder.

Bibeln berättar att Gud kan liknas vid en krukmakare.
När vårt liv inte blir som vi hade tänkt
När något går snett, eller till och med sönder.
Då vill Gud ta oss i sina krukmakarhänder och forma oss så att vi blir hela igen,
inte till andra sortering, utan till original designen."

        Vi samarbetar med:
Origo_Resurs_Logo_Colour