KH Rehabilitering

Krukmakarens hus Visby

kruka, två stolar, ett fönster

Rehabilitering

Svårigheter vi upplever kan färga av sig på hela livet, och allas situation är unik med unika behov. Det synsättet tror vi är grunden för en god och bestående rehabilitering, tillsammans med genuin tillåtelse att få vara olik; att få vara sig själv. I våra rehabiliterande insatser eftersträvar vi utveckling och tillvaratagande av vars och ens osedda, outnyttjade resurser samt att erbjuda sann delaktighet.

Vi tar sedan flera år emot personer för rehabiliterande arbetsträning och sysselsättning (Hela Livet), i samverkan med Arbetsförmedling och Socialförvaltningen på Gotland. För den som behöver ett mer djupgående stöd startade vi i början av 2016 ett program med särskild betoning på helhetsperspektiv och individfokuserad rehabilitering (Hela Du). Hela Du drivs i samverkan med Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i Region Gotland.

Läs mer under respektive flik!

English version here!

Krukmakarens Hus folder.

VÅR VISION:

KRUKMAKARENS HUS - EN TRYGG PLATS ATT BLI OMFAMNAD I NÄR LIVET GJORT OSS ILLA. 

Vi tror att det finns en tanke/plan med varje människa

Ps.139:13-17: Gud skapade mina organ inne i min kropp, Han vävde mig samman i min mors livmoder. Han kände mig alltigenom.

Dina tankar, o Gud, är för höga för mig, väldig är deras mångfald.

Vi tror att samma Gud som skapat oss är angelägen om oss när livet gjort oss illa, och vill göra oss hela igen

Jer 18:3-6: Jeremia gick ned till Krukmakarens Hus, och såg krukmakaren i arbete vid sin drejskiva. Men krukan som han höll på att forma med sina händer misslyckades. Då började krukmakarens om igen och gjorde den till en ny kruka, så som han ville ha den.

Herrens ord kom till Jeremia: “Skulle inte jag kunna göra med er som Krukmakaren gör, säger Herren. Som leran i Krukmakarens hand, så är ni i min hand”.

En äkta och genuin kärlek  till människan är inte kopplad till vilka vägval personen har gjort i livet. Kärleken har ingen baktanke, den kräver inget tillbaka 

1 Kor.13:1-7: Om jag har fått förmågan att prata andra språk, både människors och änglars, men inte visar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Kärleken är tålig och mild  ….….den vill ingen något ont.

Historien om hur allt började...

"Vårt liv kan liknas vid en vacker kruka.
Någon har tänkt oss.
Någon skapade oss fantastiskt vackra och unika.
Men vi är gjorda av ömtåligt material.
Ibland blir det en spricka i den fina fasaden.
Ibland är det till och med som att vi går sönder.

Bibeln berättar att Gud kan liknas vid en krukmakare.
När vårt liv inte blir som vi hade tänkt
När något går snett, eller till och med sönder.
Då vill Gud ta oss i sina krukmakarhänder och forma oss så att vi blir hela igen,
inte till andra sortering, utan till original designen."

        Vi samarbetar med:
Origo_Resurs_Logo_Colour