Rehabilitering utifrån individ och helhet

kruka, två stolar, ett fönster

Hela Du - Skräddarsydd
rehabilitering
Om man efter svåra livsupplevelser inte haft möjlighet för tillräcklig återhämtning, bearbetning och nyorientering, uppstår ofta nedbrytande konsekvenser på flera nivåer i tillvaron; psykiskt, fysiskt, socialt, ekonomiskt, existentiellt. Ett skadat livsområde skapar begränsningar även inom övriga. Vi möter personer som trots en rad goda, enskilda insatser inom respektive område, ändå inte lyckas med det efterlängtade, genomgripande ”lyftet”. När sådan besvikelse permanentats, hoppet om att någonsin kunna förändra sitt liv bleknat, och kraften, lusten och motivationen tagit slut - då saknas grund för positiv utveckling.

Det  här är Hela Du-programmet kommer in.

Vi vill erbjuda en helt ny grund, skräddarsydd utifrån personens unika behov - såväl begränsningar som resurser. En möjlighet att landa i sig själv, i en trygg gemenskap och en trygg miljö.

Vi tar in och kartlägger helhetsbilden, fokuserar på hur det ena påverkar det andra och sätter det individuella behovet i centrum. Tillsammans reder vi ut det som komplicerats, och planerar för vägen framåt steg för steg. Som stöd och hjälp erbjuder vi olika rehabiliterande, behandlande och inspirerande insatser.

Deltagare i Hela Du får skräddarsydda, individuella upplägg med tät personlig handledning. Programmet innefattar bl.a.:

  • Helhetsinriktad kartläggning. Individuell handlingsplan med täta uppföljningar
  • Lättare rörelseprogram
  • Avspänning, vila, reflektion
  • Terapeutiska samtal
  • Samtalskurs i grupp kring livsnära ämnen
  • Kreativt/avlastande skrivande
  • Individuella insatser efter behov

Hela Du startades 2016 av Frälsningsarmén Visby som projekt i samarbete med vårdgivare inom Region Gotland. Projektet avslutades 2017 och programmet fortsätter nu tills vidare.

Programansvarig
Fanny Ljungholm 
fanny.ljungholm@fralsningsarmen.se 

Kontaktperson:
Beatrice Tornell
Tel: 0498 21 12 24
beatrice.tornell@fralsningsarmen.se

                                         

Informationsfolder Hela Du

Vi som arbetar med Hela Du

ENGLISH VERSION!

       Vi samarbetar med:
Origo_Resurs_Logo_Colour