Stöd & Omsorg

Krukmakarens hus

kruka, två stolar, ett fönster

Omsorg

Krukmakarens Hus har i 20 års tid tagit emot människor som hamnat utanför systemet på olika sätt. Det är vår roll att finnas där samhällsnätets maskor är för grova, och människor ramlar igenom. Det kan handla om livssituationer som komplicerats på flera nivåer - socialt, ekonomiskt, själsligt – och det finns inga enkla orsakssammanhang. Vi ser behoven öka och att det kan drabba alla, ofta beroende på omständigheter bortom egen makt och kontroll.

Vår värdegrund handlar om upprättelse av individen. Ambitionen är att alltid bemöta med helhetssyn, flexibilitet, acceptans och betoning på varje persons unika värde och potential. Det är en människosyn som hör till vår identitet som kristna och som vi vill förverkliga på många olika sätt! Verksamheten skall bl.a.:

  • Utifrån kristen grundsyn erbjuda ett välkomnande, accepterande, tålmodigt och kärleksfullt klimat, med individens särskilda behov och förutsättningar i fokus
  • Främja en helande relation till sig själv och omgivningen, utifrån personliga förutsättningar

Vi möter idag utsatta gotlänningar  - familjer, barn och enskilda - med omsorg i en rad olika former.

Läs mer under respektive flik!

English version here!

"Vårt liv kan liknas vid en vacker kruka.
Någon har tänkt oss.
Någon skapade oss fantastiskt vackra och unika.
Men vi är gjorda av ömtåligt material.
Ibland blir det en spricka i den fina fasaden.
Ibland är det till och med som att vi går sönder.

Bibeln berättar att Gud kan liknas vid en krukmakare.
När vårt liv inte blir som vi hade tänkt
När något går snett, eller till och med sönder.
Då vill Gud ta oss i sina krukmakarhänder och forma oss så att vi blir hela igen,
inte till andra sortering, utan till original designen."