Jultid hos Frälsningsarmén

Jul – på engelska Christ mas(s) – är en glädjens högtid som handlar om Jesu födelse på jorden. Gud blir människa och föds på jorden för att dela allt med oss.

På Julafton brukar vi ha traditionsenligt öppet Julfirande. För 2021 är det ännu inte bestämt hur julfirandet kommer att se ut. 

jul

VILL DU SKÄNKA BIDRAG TILL BEHÖVANDE INFÖR JULEN?

Klicka här!

SÖKER DU EKONOMISKT BIDRAG TILL JULEN?

Inför Jul är det många som söker och får stöd hos oss. Vi kan inte garantera hur långt de insamlade medlen räcker, men du är mycket välkommen med din ansökan. OBS Endast för folkbokförda på Gotland.

Ansökningsblankett finns här: Julansökan-2021
Skriv ut blanketten och skicka/lämna till oss: Julbidrag Frälsningsarmén, Mellangatan 21, 621 56 Visby. Alternativt mejla alla de efterfrågade uppgifterna nedan till julbidrag@gmail.com. Ofullständiga ansökningar kan inte behandlas. Vi kan inte ta emot ansökningar per telefon!

  • Namn, personnr, fullständig adress
  • Telnr, mobilnr, mejladress
  • Ensamstående eller gift/sambo (ange namn och personnr)
  • Antal hemmavarande barn, deras födelseår + kön
  • Antal barn på heltid, på halvtid, på mindre än halvtid (helger, lov)
  • Hur du/ni försörjer dig/er
  • Hushållets totala årsinkomst (efter skatt), inkl. bidrag
  • Antal år med Julbidrag från Frälsningsarmén
  • Antal år med Julbidrag från andra stödorganisationer/fonder
  • Intygande om att alla uppgifter överensstämmer med sanningen

Sista ansökningsdag 22 november. 

Beviljanden skickas endast per post, och fram t.o.m. 9 dec. Ange rätt postadress! 

Genom att skicka in din ansökan godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter, i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Se info här!

Ansökan behandlas i samverkan med övriga gotländska stödorganisationer.