Rehabilitering

Rehabiliterande arbetsträning

arbetssysslor

Hela livet
I program Hela Livet, som är en del av Krukmakarens Hus, får du personligt stöd att göra en mjuk nystart när du fått motorstopp i livet. Du får möjlighet att att utveckla ditt liv i den riktning du själv vill.

Vi är övertygade om att varje människas liv har ett syfte, att varje individ har något att bidra med som ingen annan kan ersätta.

Hos oss hittar du en trygg, kompetent växtplats och en god arbetsgemenskap. Du får tillsammans med en handledare utforska dina möjligheter och hitta sysslor som passar just dig.
Exempel på uppgifter:

 • Fastighetsarbeten: Reparationer, underhåll.
 • Vaktmästeri, tillsyn
 • Lokalvård
 • Trädgårdsskötsel och växtvård
 • Administrativa uppgifter
 • Matlagning, bakning
 • Konferensvärd
 • Uthyrningsverksamhet
 • Caféverksamhet
 • Träffpunkt Gråbo: Möten med barn, äldre, ensamma
Krukmakarens Hus har lång erfarenhet och god kompetens i att bistå personligt växande. Vi stödjer dig i upptäckandet av egenskaper du hittills inte sett, och i utvecklingen av egenskaper du redan vet att du har. Den som vill får möjlighet att delta i ett samtalsprogram. En gång i veckan träffas vi för att bearbeta ett livsviktigt område. Du får hjälp att beskriva din egen verklighet, dra lärdomar av andra och hitta sätt att förändra ditt liv i den riktning du själv önskar. 
Samtalen berör områden som:

 • Bryta invanda tankar
 • Självrespekt och självbild
 • Utveckla talanger
 • Vårda kroppen
 • Se över relationer
 • Hålla koll på pengarna
 • Konsten av ha vänner, eller annat som känns viktigt.

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer!

Kontaktperson:
Inger Andersson
Tel nr: 073 920 68 07
inger.andersson@fralsningsarmen.se

InformationsbladHela Livet

Vi som arbetar med Hela Livet

ENGLISH VERSION

        Vi samarbetar med:

Origo_Resurs_Logo_Colour