Samtal & stöd

Samtal & Stöd

När du behöver nya perspektiv på din situation

Känslor och tankar får man ofta ordning på om man har någon att prata med. Vi erbjuder samtal och stöd av olika slag. Krukmakarens Hus har tillgång till människor med olika profession som kan vara till hjälp i olika skeden av livet.

En kruka byggd av massa skärvor, med en Jesus-format kors i mitten.

Just nu erbjuder vi

- Stödjande samtal
- Samtal med förbön
- Stöd i föräldraskapet
- Ekonomisk rådgivning
- Hembesök

Hjälp kan även fås på engelska.

Kontakt

0498-21 12 24 eller
visby@fralsningsarmen.se