Projektet Gotzam

Frälsningsarmén i Visby har ett projekt som kallas GotZam (Gotland Zambia). Syftet med projektet är utbyte mellan länderna och att ekonomiskt och på andra sätt stödja olika projekt i Zambia, främst barnhemmet Arteco. GotZam’s huvudsakliga stöd för Arteco kommer från Klinteskolan i Klintehamn.

Barnhemmet Arteco grundades 1995 av Pastor Marian Chishimba, som kände en stor nöd för det växande antalet föräldralösa och utsatta barn i landet, orsakat av den HIV/Aids epedemi som sveper över södra Afrika. Barnhemmet erbjuder ett alternativt hem för dessa barn.

Idag har barnhemmet 88 barn, och driver en skola där drygt 365 barn upp till 12 år går. GotZam–projektet stöder även 55 elever som flyttat från barnhemmet för att läsa vidare.

Barnhemmet Arteco är beläget på en farm med ca 350 hektar utanför staden Kabwe, i Zambias centrala provins. Gården består av en huvudbyggnad med 10 rum som rymmer klassrum, sovsalar och kontor, samt ytterligare 5 mindre hus där personalen bor.

Behovet av sponsorer till att betala lärarlöner och stödja enskilda studenter är stort. För närvarande har tre nya klassrum byggs och det krävs pengar för att köpa skrivbord och stolar till dem.

Vill du skänka en gåva till GotZamprojektet kan du antingen skicka en gåva till plusgiro 14 84 88-0, märk inbetalningen med "Arteco", eller bli en regelbunden sponsor. För mer detaljer om Artecos verksamhet eller om du vill bli en sponsor, kontakta Peter Woode på peter.woode@fralsningsarmen.se

Läs mer på Artecos Facebook sida: www.facebook.com/artecoorphanage/info

Andra som stöttar Arteco
Artecos vänner, Umeå
Women Aglow, Finland: www.aglow.fi/