GUDSTJÄNSTER

Vi firar gudstjänst Kl. 11 varje söndag i Oscarssalen. Gudstjänsten brukar hålla på i en dryg timma och fortsätter sedan med att vi fikar tillsammans.

Lovsång och bön är viktiga delar i vår gudstjänst. Lovsången ger oss möjlighet att möta den levande Guden som vi tror på och vill kommunicera med.

Gudstjänstsamling
Det handlar inte om en sångtävling eller att vi är en samling människor som har musik som hobby, utan det är helt enkelt ett sätt att uttrycka vår kärlek till Gud, vår tacksamhet för vad Jesus gjort för oss.
Predikan utgår alltid från Bibelns ord. Den är en handbok för våra liv. Vi tror att Guds ord till oss är livsviktiga. I predikan vill vi lyfta fram bibeltexten och göra den levande och relevant för oss i vår vardag.