GUDSTJÄNSTER

Vi firar gudstjänst Kl. 11 varje söndag i Oscarssalen. Gudstjänsten brukar hålla på i en dryg timma och fortsätter sedan med att vi fikar tillsammans.

För tillfället så har vi undervisningssöndag varannan söndag där vi fördjupar oss i bibeln. Och varannan söndag har vi gemenskapssöndag där vi alla kommer tillsammans för kreativ gudstjänst kring ett tema.

Gudstjänstsamling