Hemgrupper

Är du med i någon hemgrupp?

Frälsningsarmén i Visby består av mindre grupper som vi kallar för hemgrupper. På söndagar möts vi med hela församlingen till gudstjänst, men i veckorna, i vardagslivet, så delar vi livet, i mindre grupper.

Vi tror att Gud är intresserad av hela vårt liv. Varje område. Varje relation. Varje dag. Därför möts vi i hemgruppen för gemenskap, bön, bibelläsning, lovsång och samtal. I hemgruppen försöker vi lära oss att leva ärligt med varandra i gemenskap. Vi vill söka Guds vilja med våra liv, bära varandras bördor och hjälpa varandra praktiskt vid behov.

KONTAKT

För att veta mer, kontakta Kalle Ljungholm.

I förgrunden en uppslagen bibel. I bakgrund ljuslykta, kaffekopp och tillbehör.